UNSUR INTRINSIK CERITA


Ini adalah sebuah penyusunan unsur intrinsik sebuah cerita dalam bahasa jawa.

Tresna Ora Dadi Gela

A. Tema : Percintaan

B. Alur (plot) : Maju

Lakon crita kaperang dadi bagian-bagian :

 1. 1. Pak Dijat kang umure 33 nanging durung wani omah-omah lan kasengsem karo cah wadon ingkang asmane Arum Winih Prayogi.
 2. 2. Mula-mulane pak Dijat sepeda motore mogok,amarga wedi telat ana ing sekolahan,terus pak Dijat numpak bis nanging sak banjure kuwi kudu mlaku maneh sak kiloan,nalika mlaku ketemu cah wadon sing ayu banget sing numpak sepeda lan dadi ojek,mula saka iku pak Dijat tambah kesengsem.
 3. 3. Sak banjure ngojek cah wadon kuwi pak Dijat lan ngelamun cah  wadon sing asmane Arum kuwi.
 4. 4. Amarga jam mulange kosong pak Dijat nduweni kesempatan marani marang omahe Arum amarga saking pingin ketemu marang Arum.
 5. 5. Akhire ing omahe mung ana Arum wae,lan omong-omongan marang Arum disambi mangan suguhane,sak banjure kuwi terus bali ing sekolahan.

C. Latar

 1. Latar panggonan

Anggonku mulang ana ing Belor wis ana limang sasi,umpama bocah Belor aku kok durung tau weruh.

 1. Latar wektu

Aku ndeleng arloji wis jam setengah wolu, ateges wis mlebu.

 1. Latar kahanan

Montor mlaku nurut dalan,nanging angan-anganku mumbul miyaki mega ana ing awang-awang.

D. Penokohan

 1. Teknik Analitik
 • Pak Dijat :

”Wah sida benjut awak mami yen kebanjur arep neka-neka karo Arum! Aku terus kondhang dadi guru kurang ajar.

 • Arum :

”Boten,kula boten nate repot!”wangsulane manas ati.

 1. Teknik Dramatik
 • ”Aku gela marang patrapmu kang ora sopan mau.Ana bocah wadon kok diarani tukang ojek.Aku iki guru,kudune bisa njaga kode etik.”
 • ”Kula Arum Winih Prayogi,pak!”wangsulane cepet,cekak,ora lali tansah nuduhake eseme.


E. Sudut Pandang

 • Pak Dijat : dadi wong kapisan
 • Arum : dadi wong katelu

F. Amanat

Yen dadi wong kudu sing sopan marang sapa bae,apa maneh yen kita nduweni jabatan           utawa kedudukan kudu bisa wibawa lan ora kurang ajar.

G. Gaya Bahasa

 • Majas :

Hiperbola : Angan-anganku mumbul miyaki mega ana ing awang-awang .

Iklan
By Zhaa Nizzt

One comment on “UNSUR INTRINSIK CERITA

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s